Інженерно-геодезичні роботи та земельний кадастр

Інженерно-геодезичні роботи та земельний кадастр

- Побудова і розвиток геодезичних мереж згущення 4 класу, 1 та 2 розрядів, нівелювання ІІІ, ІV класів; побудова та розвиток знімальної мережі.

Матеріально-технічне забезпечення підприємства дозволяє будувати геодезичні планові та висотні мережі різної степені точності з закріпленням на місцевості пунктів мережі; визначення координат за допомогою GPS. Обрахування планово-висотної мережі проводиться за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм.

- Топографічні зйомки масштабів 1:500 – 1:5000 та їх поновлення; розбивка будівельних мереж; винос та планово-висотна прив’язка точок для будівельних робіт.

Роботи виконуються сучасними електронно-оптичними приладами, матеріали можуть видаватись як 6на електронних носіях, так і друкуватись на папері з застосуванням широкоформатного кольорового принтера.

 - Проміри глибин на водоймах та водосховищах.

Підприємство має досвід робіт по проміру глибин на водоймах великої площі. Глибини вимірюються ехолотом з прив’язкою галсів та визначенням координат точок проміру за допомогою GPS.

 - Геодезичні роботи з інвентаризації та встановлення меж земельних ділянок (крім землевпорядних робіт); кадастрові зйомки, топографічні роботи для забезпечення різних кадастрів.