Інженерна геологія

- Комплексні інженерно геологічні дослідження для обґрунтування проектів цивільного та промислового будівництва.

- Видача ліцензійних технічних звітів та заключень для обґрунтування вибору фундаментів         споруд 1 – 3 класу цивільного та промислового призначення.

- Лабораторні дослідження фізико-механічних властивостей ґрунтів.

- Гідрогеологічні дослідження для підземних та поверхневих водозаборів.

- Спеціальні інженерно геологічні дослідження для гідротехнічних споруд класу С 1-3.